Νικηφόρος Δάλλας
Εικόνα

Από αυτό τον χώρο θα ενημερώνεστε, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, για τις δραστηριότητές μου και τις δραστηριότητες του Συνδυασμού μας